Klubben

Klubbens historia

Johannesberg Golf är beläget på Johannesberg Säteris marker som har tillhört familjen Bergengren sedan början av 1900-talet. Johannesberg har under många år drivits som en traditionellt större jordbruks- och skogsegendom.

Slottet uppläts av Anders Bergengren (nuvarande markägarens farfar) till norska polisen under 2:a världskriget för att träna upp ”nya” norska poliser som skulle kunna upprätthålla lag och ordning i Norge den dag tyskarna retirerade.

Därefter var det uthyrt som öppenvårdsanstalt och under -70 och början av -80 talet fungerade slottet som lager till landstinget, för att därefter stå tomt i några år.

I slutet av -80 talet renoverades och byggdes slottet om till en modern konferensanläggning av två entreprenörer i branschen. Detta gick mycket bra och snart framfördes idéer till George Bergengren om att anlägga en golfbana på Johannesberg.

Georges mamma Marie-Anne Bergengren (född Gripwall) som hade spelat mycket golf, vunnit SM ett par gånger, spelat i landslaget etc. kopplades in och kontaktade några golfarkitekter hon kände.

Valet föll på Donald Steel som på ett mycket skickligt sätt använde naturen för att skapa en fantastisk och utmanande bana. Johannesberg Golf öppnade 27 hål 1991 och drevs då av konferensanläggningen.

När Sverige två år senare fick den ekonomiska krisen drabbade detta även Johannesberg, vilket ledde till att golfbanan avskiljdes från konferensanläggningen och kom sedan att drivas som en traditionell golfklubb med arrendeavtal inom Johannesbergs säteri.