Kallelse Vårmöte 2018

Golfsäsongen 2018 är inte lång borta.

Söndagen den 18 mars mellan 13-15:oo  har klubben sitt årliga vårmöte. Alla medlemmar i Johannesberg Golfklubb kallas härmed till  vårmötet, som kommer att hållas i klubbhuset.

Vi bjuder på kaffe och kaka.

Samtliga dokument kommer att finnas i pappersform i klubbhuset i samband med möte. Torsdag 1 /3 och 8/3  kan dokumentationen erhållas i tryckt form .
Detta mellan 10:00-14:00.
Eventuella motioner till höstmötet mailas till styrelsen@johannesberg.se.

Föredragningslista>>

Johannesberg Golfklubb

Varmt välkomna! /Styrelsen