Styrelsen

Jan Nyberg – Ordförande

Allgun Wilhelmsson – Vice Ordförande

Yvonne Nordahl – Sekreterare

Håkan Dahlin – Kassör

Jacob Dahlin – Ledamot

Rolf Kungsman – Ledamot

Göran Kjellström – Ledamot

Janne Ericsson – Suppleant

Leif Höök – Suppleant

Valberedning: Sören Juhlin, Anna Nyberg, Björn Frånlund

Tveka inte att höra av er till någon av oss om ni har något på hjärtat.
Väl mött på klubben!