Medlemskap 2018

Årsavgifter 

Inför kommande säsong har vi en ny struktur för våra medlemsalternativ.
Vi har minskat ner antalet alternativ och förenklat så att de bättre överensstämmer med behoven. Nytt  är att vi inför en rabatt** på 300kr för Er som är snabba och betalar före nyår. Vi erbjuder även ett familje medlemskap och inför en studentrabatt. I alla fullvärdiga alternativ ingår även fritt ett laddat rangekort.

Medlems alternativ                                                                             Alt kod         Avgift
_______________________________________________________________

Vuxen, 7 dagar fullvärdig* medlem 22-64 år                           V                   4995:-

Vuxen Plus, 7 dagar fullvärdig* medlem 22-64 år                VP               6995:-
Golfbil ingår***

Senior,
7 dagar fullvärdig* medlem 65+                                      S                  4395:-

Senior Plus,
7 dagar fullvärdig*  medlem 65+                        SP               6395:-
Golfbil ingår***

Vardags
medlemskap                                                                             VM             3495:-

Vardags Plus medlemskap                                                              VMP           5495:-
Golfbil ingår ***

Greenfee medlem                                                                                    GF                
1495:-
Fritt 9 hålsbanan + 2 rundor på 18 hålsbanan

Junior 0-14, fullvärdig                                                                         J1                    595:-

Junior 15-21, fullvärdig                                                                       J2                  1295:-

Första års medlem-Prova på , fullvärdig                                    F                  2495:-
Rabatten för betalning gäller ej detta alternativ.

Familje medlemskap, fullvärdig                                                   FM                11 000:-


* Fullvärdig = fritt spel alla dagar
** Rabatten för betalning gäller alla alternativ förutom  Första års- Prova på medlemskap. Rabatten dras av från ovan angiven avgift vid betalning.
*** Alternativ med golfbil , bil måste bokas i förväg.

Övrigt: Det fria rangekortet är  tankat med 10 hinkar.
Möjligheten för 2017 års Greenfee medlemmar att uppgradera till
”Första Års medlem fullvärdig” kvarstår.
 Greenfee rabatten för ”spel med medlem” gäller även 2018. Studentrabatt 22-28 år, -2000:- , Gäller alt Vuxen (V) och Vuxen Plus (VP)mot uppvisande av giltig legitimation i form av antingen kårlegitimation, studentkort, csnkort eller mecenatkort i kombination med  körkort eller vanligt leg.
Årsavgiften fördelas så att 400kr för vuxen och 315kr för junior och greenfee- medlemskap är medlemsavgift till golfklubben resterande del är spelrättsavgift som innehåller 6% moms.

Betalning
31 mars 2018 är sista dagen. Vill du nyttja rabatten måste din betalning gjorts före 1 januari 2018.

Betalning sker till Johannesberg Golf AB,  Bankgiro 228-0154
Ange namn, golf-id och medlemsalternativ
( ex. vid val av  Vuxen Plus  skriv  ”VP”).