Bli medlem 2019
för endast 2495 kr!

9-hålsbanan är öppen för spel

Vinter greenfee 100 kr alla dagar.

Bollränna gäller.
Inget spel vid frost eller snö!

Senaste nytt på Johannesberg

18 Hål Donald Steel Championship
& 9 Hål Pay ‘n Play

Vi erbjuder även boende i anslutning till banan!