9-Håls banan öppen för spel 16/2 -23

Driving rangen är stängd. Öppnar samtidigt med 18-hålsbanan

9-Håls banan är öppen vid frostfritt väder.