18 mars

Är klubbhuset stängt – välkommen igen den 23 mars.

Våra öppettider i klubbhuset under vinter/-vår är

Tisdag – Torsdag mellan 0930 – 1600