9-håls banan, Rangen och Restaurangen är öppen.

För shop ring 08-514 50 000 (10-15) – För restaurang ring – 0704 380272 (enl.ök)