9-håls banan öppen

Du är välkommen att spela på vår 9-håls bana under vintern – förutom vid frost.

Välkommen!