Aktuellt bokningsläge för 18-hålsbanan

Fr o m den 19 oktober 2020 gäller bollränna – under v 43 och framåt kan banan stängas när banchefen beslutar detta.