Aktuellt på banan 2019-05-14

9-Hålsbanan spelas tills vidare med tre provisoriska greener. Vi ska försöka lyfta skicket på lilla banans greener och börjar med tre stycken. Vi har nu pluggat ur material ur greenerna, hålen som blir kvar fyller vi med sand och sedan kommer vi att så om greenerna.

Vi testar metoden på tre greener och om det blir lyckat kommer vi att fortsätta med tre greener i taget. Om metoden inte fungerar tillfredställande så testar vi en annan. Greenerna ska få ett lyft!

Vänliga hälsningar,

Banpersonalen genom Tommy Karlsson