Arbete på 9-håls banan

Nu har förbättringsarbetet påbörjats på vår 9-håls bana. Tommy med alla kollegor börjar “renovera” banans greener. Det kommer att innebära att spel på banan blir något begränsat.

Greenerna hålpipas, dressas och sås. Arbetet kommer att pågå under en veckas tid och vi återkommer med mer information kring det fortsatta arbetet.