Banarbete i december -20

Arbete med att skapa ny bevattning till……………
God Jul alla damer – ny röd tee på 18e hålet!!

Ban arbetet fortgår under hela vintern men den här vintern blir det extra mycket arbete på banorna. Här är lite information om några av planerna inför nästa golfsäsong – 2021

  • Underhåll av maskiner och investeringar för att förbättra maskinparken
  • Lagning och förbättring av dränage i bunkrar
  • Anlägga bevattning och bygga grund för ny röd tee på hål 18
  • Anlägga ny kabel för bevattning av greener på 9 håls banan, uppdatera samtlig utrustning på densamma
  • Ett antal grävprojekt kommer att påbörjas under vintern där dammar, dräneringar och diken underhålls och förbättras
  • Utöver detta pågår det vanliga vinter underhållet – som vanligt