Banchefen informerar

Beslut är taget om att hålla banan öppen med bollränna. Om frost uppstår, gäller de sedvanliga reglerna med spelförbud.