Greenfeesamarbeten

För att uppmuntra till spel på andra banor har följande överenskommelser träffats  med följande klubbar.

Respektive klubbs medlemmar erlägger följande avgifter på Donald Steel 18 banan och Johannesberg Golfklubbs medlemmar erlägger dessa avgifter på respektive klubb.

Arninge GK
Alla dagar,  gäst till medlemspris

Wäsby Golf
Vardag       Senior      Gäst till medlempris
Junior       100kr
Helg           Senior      Gäst till medlempris
Junior       200kr

Gävle GK 
50 % på ordinarie greenfee vardagar,  (juniorer halv greenfee även helger).
Överenskommelsen gäller likvärdigt för båda klubbarnas fullvärdiga medlemmar

Inom ramen för Upplands Golf Förbunds greenfee samarbete
lämnas 25% rabatt på ordinarie greenfee. Se tider /rabatter på följande länk>>
www.upplandsgolf.se/overenskommelser/rabatterad-vardagsgreenfee/

810-403|
200-125 ccna book|
CISSP|
200-310 desgn pdf|
300-101|
300-115|
400-101 ccie|
300-320|
70-534 study guide|
117-303|
300-070 ciptv1|
300-320|
AWS SYSOPS|
300-075|
ADM-201|
EX200|
210-060|
70-534 pdf|
220-901 dumps|
cissp dumps|
300-101 vce|
300-115 vce|
400-101 vce|
300-320|
300-070 ciptv1 dumps|
200-125 dumps|
AWS SYSOPS|
300-075|
EX200|
SY0-401|
300-208|
CABA|
CSM-001|
70-347|
70-346|
CSSLP|
CWNA-106|
117-303|
70-483|
adm-201 certification |
200-125 ccna cost|
300-075|
210-260|
300-115 pdf|
300-101 route pdf|
210-065|
400-101 pdf|
210-060|
70-534 practice test|
200-125 vce|
300-075|
210-260|
300-115|
300-101 dumps|
210-065|
400-101 questions|
210-060|
aws sysops certification|
200-125 ccna exam cost|
300-075|
210-260|
300-115 vce|
300-101|
210-065|
400-101 dumps|
210-060|
810-403 study guide|
210-260 dumps|
300-320 dumps|
1k0-001 polycom|
1z0-808 dumps|
98-365 study guide|
300-206 senss book|
ex200 exam dump|
200-125 ccna pdf|
200-120 vce|
cism vs cissp|
70-346 practice test|
200-310 desgn|
ex200 dumps|
ex300 dumps|
cissp salary|
cissp-issap training