Greenfee samarbetet utökas 2018

En överenskommelse om greenfee samarbete för säsongen 2018
har slutits med Gävle GK som har två 18 håls banor.
50 % på ordinarie greenfee vardagar,   (juniorer halv greenfee även helger).
Överenskommelsen gäller likvärdigt för bägge parts fullvärdiga medlemmar