Händer på banan

Idag är greenerna klippta och vältade – planera puttningen!