Höst och vinter golf är härligt!

Nu är vi inne i den perioden där frosten vissa dagar kan slå till på morgonen. Planerar du att spela tidigt, före 08:00 så var uppmärksam på att  det inte är  ok att börja spela på frostnupen bana. Detta gäller båda våra banor. 9- hålsbanan som vi formellt håller öppen hela året, även på vinterhalvåret kan emellanåt vid frost och snö vara stängd periodvis. Om möjligt så försöker vi anslå ev avstängningar här på hemsidan.