Höstmöte 2019

Kallelse Höstmöte 2019

Golfsäsongen 2019 närmar sig sitt slut. Alla medlemmar i Johannesberg Golfklubb kallas härmed till årets höstmöte, som kommer att hållas i vårt klubbhus lördagen den 30 nov. kl 13-15.

Vi bjuder på kaffe och kaka.

Samtliga dokument kommer att finnas i pappersform i klubbhuset i samband med mötet, och därtill på hemsidan inom kort. Eventuella motioner till höstmötet mailas till styrelsen@johannesberg.se senast den 9 november. Från ons 6 nov finns handlingarna att hämta i klubbhuset men ring före ev. besök så det finns någon där som kan hjälpa till.

Se >>dagordning>>

Varmt välkomna! /Styrelsen