Höstmöte 21 november kl 13

Kallelse Höstmöte 2021

Alla medlemmar i Johannesberg Golfklubb kallas till årets höstmöte.

Söndagen den 21 nov. kl 13-15.

Samtliga dokument kommer att finnas på hemsidan inom kort.

Ni medlemmar kan delta på mötet på plats i klubbhuset eller digitalt via Teams.

Du är inbjuden till Höstårsmöte Johannesberg GK med Microsoft Teams

titel: Johannesberg GK Höstårsmöte
tid: den 21 november 2021 13:00:00 centraleuropeisk normaltid

ansluta till din dator eller mobilappen
Klicka här om du vill delta i mötet

Johannesberg GolfklubbHöstmöte 2021 Johannesberg golfklubb                                

Förslag till föredragningslista på Johannesberg Golfklubb.

Datum 2021-11-21 kl.13.00-15.00

Plats: Johannesberg GK + Digitalt via Teams

1     Mötet öppnas.

2     Fastställande av röstlängd för mötet.

3     Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

4     Fastställande av föredragningslista.

5     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6     Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

7     Fastställande av medlemsavgifter samt budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.

8     Val av styrelse, revisorer och valberedning

       a) ordförande 1 år

       b) ordinarie ledamöter 1- resp. 2 år

       c) Suppleanter 1 år

       d) Revisor och suppleant 1 år

       e) Valberedning och sammankallande

9     Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

10  Höstårsmötet avslutas.                 

11   Årets priser till samtliga vinnare i de olika Klubbmästerskapen delas ut.

12   Övriga frågor (information och diskussion)

  1. Bolaget informerar

Väl mött Styrelsen       Verksamhetsplan för 2022

Klubbmästeri

– Medlemsaktiviteter: vi kommer att försöka prova lite nya grepp 2022 när Coronan släpper, skapa klubbkänsla etc. Kom gärna med förslag till styrelsen!

Tävlingskommittén

– Klubbtävlingar kommer att fortgå, tävlingskommittén/kalendern kommer att sättas under vintern/våren. Onsdagstouren kommer kunna spelas på fler vardagar, seniortouren, KM-helgen (Stora KM och ålders KM spelas på samma helg), matchmästaren.

Seriespel

– Seriespelslagen. Satsning fortsätter, där det är fritt att anmäla intresse. Vi vill gärna få till ett H-22 lag (Ålder 22-39) och ett D-40 (Ålder 40-49). Träningstillfällen planeras för seriespelslagen.

Juniorkommittén

– Juniorsatsningen: Vi är en liten klubb, men med väldigt duktiga juniorer. De tränar under vår fantastiska Yngve Nilsson och har under 2021 haft framgångar både på juniortävlingar samt på DM. Klubben fotsätter att satsa på våra juniorer.

Damkommittén

– Damkommittén. Damträningar planeras, träningshelg hoppas vi kan ha 2022. Dam-matchmästaren 2021 var en succé. Den återkommer 2022. Damklass i vissa klubbtävlingarna kommer finnas.

Seniorkommittén

– Seniortävlingarna fortsätter självklart med stark kraft 2022.

Enkäter, Players 1st

– Undersökningar: Vi kommer att fortsätta detta under 2022, dvs både interna och externa undersökningar. Så tack till alla er som svarar, för det utvecklar oss som klubb.

Träningar

– Träningstillfällen för klubbmedlemmar planeras. Både enskilt och i grupp.

Samarbeten med andra klubbar

– Det jobbas på medlemssamarbeten 2022 likt de vi hade med Sparren och Arlandastad under2021. Även greenfee-samarbeten för 2022 är under förhandling.

Övrigt

– FB, gå in och gilla och Dela och sprid, detta ger effekt. Lite fler medlemmar vill vi bli: Hjälp till, ha i sitt maindset, jag skall finna en ny medlem till oss!