Johannesberg Golf den 5/9

Löpande start – sista anmälningsdag är 3e september