Johannesberg i blickpunkten

Fredssamtalen i Jemen konflikten har startat på Johannesberg Slott.
Närmaste tiden är vårt klubbhus nu Mediacenter för de journalister från hela världen som bevakar och rapporterar från dessa samtal. Detta innebär att vi under en tid framöver har väldigt begränsad tillgång till vårt klubbhus.

Enligt det vi fått veta så långt av ansvariga inom Polisen  är att det  skall  vara möjligt att spela på 9 hålsbanan.  Dock behöver Ni kunna visa ett körkort eller annan identifikation vid den spärr som finns vid infarten.