Kallelse Johannesberg GK Vår-årsmöte

Alla medlemmar i Johannesberg Golfklubb kallas till årets vår-årsmöte. Söndagen den 26 mars. kl 13-15 i klubbhuset.

2022 års resultat- och balansräkning kommer presenteras här innan mötet.

2022 års Verksamhetsberättelse kommer presenteras här innan mötet.

Tävlingsprogrammet för 2023 kommer presenteras.

Vår klubbchef Anders kommer informera om säsongen.

Banchef Sean kommer informera om banan inför säsongen.