Kallelse till Johannesberg GK Höstårsmöte 3/12 13.00

Alla medlemmar i Johannesberg Golfklubb kallas till årets höstårsmöte

Tid: Söndagen den 3e december 13.00.

Plats: Johannesbergs Slott

Ingen föranmälan krävs. Välkommen!

Förslag till dagordning:

 1. Mötet öppnas.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 7. Fastställande av medlemsavgifter samt budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Val av styrelse, revisorer och valberedning
  1. ordförande 1 år
  2. ordinarie ledamöter 1- resp. 2 år
  3. Suppleanter 1 år
  4. Revisor och suppleant 1 år
  5. Valberedning och sammankallande
 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 10. Höst-årsmötet avslutas.               
 11. Övriga frågor (information och diskussion)
  1. Bolaget informerar inför 2024.
2 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar