Kallelse Vårmöte 2020

Golfsäsongen 2020 närmar sig. Alla medlemmar i Johannesberg Golfklubb kallas härmed till årets vårmöte, som kommer att hållas i vårt klubbhus lördagen den 28 mars. kl 13-15.

Vi bjuder på kaffe och kaka.

Samtliga dokument kommer att finnas i pappersform i klubbhuset i samband med mötet, och därtill på hemsidan inom kort. Eventuella motioner till vårmötet mailas till styrelsen@johannesberg.se senast den 14 mars. Från lördag 21 mars finns handlingarna att hämta i klubbhuset men ring före eventuellt besök så det finns någon där som kan hjälpa till.

Varmt välkomna! /Styrelsen

Johannesberg Golfklubb