Kallelse vårmöte 2021

Golfsäsongen 2021 har startat och våra medlemmar i Johannesberg Golfklubb kallas härmed till årets vårmöte Lördagen den 24 april kl 1300.

Vi återkommer om vi kan hålla mötet utomhus om vädret tillåter annars kommer det att hållas digitalt via Zoom

Samtliga dokument kommer att finnas på hemsidan.

Föredragningslista: //johannesberg.se/varmote-2021-johannesberg-golfklubb/

Verksamhetsberättelse: //johannesberg.se/verksamhetsberattelse-2020/

Johannesberg Golfklubb

Varmt välkomna! /Styrelsen