KALLELSE VÅRMÖTET 2022

Bästa medlem

Efter en lång och mörk vinter närmar nu sig Golfsäsongen 2022. Du som är medlem i Johannesberg Golfklubb kallas till årets vårmöte som hålls i klubbhusets restaurang söndagen den 27/3 klockan 13-15.

Samtliga dokument (verksamhetsberättelse, årsredovisning, etc.) kommer att finnas i pappersform i klubbhuset i samband med mötet.

Föredragningslista

Varmt välkomna!

Johannesberg Golfklubb/Styrelsen