Johannesberg GK

(Mobilversion, se menyer längst ner på sidan)

Dokument inför höstmötet 28 november 2020

https://johannesberg.se/kallelse-hostmote-28-nov-2020/

https://johannesberg.se/verksamhetsplan-2021/

https://johannesberg.se/hostmote-28-november/

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Johannesberg Golf är beläget på Johannesberg Säteris marker som har tillhört familjen Bergengren sedan början av 1900-talet. Johannesberg har under många år drivits som en traditionellt större jordbruks- och skogsegendom.

Slottet uppläts av Anders Bergengren (nuvarande markägarens farfar) till norska polisen under 2:a världskriget för att träna upp “nya” norska poliser som skulle kunna upprätthålla lag och ordning i Norge den dag tyskarna retirerade.

Därefter var det uthyrt som öppenvårdsanstalt och under -70 och början av -80 talet fungerade slottet som lager till landstinget, för att därefter stå tomt i några år.

I slutet av -80 talet renoverades och byggdes slottet om till en modern konferensanläggning av två entreprenörer i branschen. Detta gick mycket bra och snart framfördes idéer till George Bergengren om att anlägga en golfbana på Johannesberg.

Georges mamma Marie-Anne Bergengren (född Gripwall) som hade spelat mycket golf, vunnit SM ett par gånger, spelat i landslaget etc. kopplades in och kontaktade några golfarkitekter hon kände.

Valet föll på Donald Steel som på ett mycket skickligt sätt använde naturen för att skapa en fantastisk och utmanande bana. Johannesberg Golf öppnade 27 hål 1991 och drevs då av konferensanläggningen.

När Sverige två år senare fick den ekonomiska krisen drabbade detta även Johannesberg, vilket ledde till att golfbanan avskiljdes från konferensanläggningen.

Sedan 2012 drivs anläggningen av Johannesberg Golf AB med Mats Pettersson som ägare.

Johannesberg Golfklubb är medlems- och idrottsföreningen som är ansluten till Svenska Golfförbundet och tillhör Upplands Golfdistrikt. Läs mer under Klubbens avsnitt.

810-403|
200-125 ccna book|
CISSP|
200-310 desgn pdf|
300-101|
300-115|
400-101 ccie|
300-320|
70-534 study guide|
117-303|
300-070 ciptv1|
300-320|
AWS SYSOPS|
300-075|
ADM-201|
EX200|
210-060|
70-534 pdf|
220-901 dumps|
cissp dumps|
300-101 vce|
300-115 vce|
400-101 vce|
300-320|
300-070 ciptv1 dumps|
200-125 dumps|
AWS SYSOPS|
300-075|
EX200|
SY0-401|
300-208|
CABA|
CSM-001|
70-347|
70-346|
CSSLP|
CWNA-106|
117-303|
70-483|
adm-201 certification |
200-125 ccna cost|
300-075|
210-260|
300-115 pdf|
300-101 route pdf|
210-065|
400-101 pdf|
210-060|
70-534 practice test|
200-125 vce|
300-075|
210-260|
300-115|
300-101 dumps|
210-065|
400-101 questions|
210-060|
aws sysops certification|
200-125 ccna exam cost|
300-075|
210-260|
300-115 vce|
300-101|
210-065|
400-101 dumps|
210-060|
810-403 study guide|
210-260 dumps|
300-320 dumps|
1k0-001 polycom|
1z0-808 dumps|
98-365 study guide|
300-206 senss book|
ex200 exam dump|
200-125 ccna pdf|
200-120 vce|
cism vs cissp|
70-346 practice test|
200-310 desgn|
ex200 dumps|
ex300 dumps|
cissp salary|
cissp-issap training