Styrelsen 2019

Jan Nyberg
Ordförande

Saeed Hooshidar Ledamot
Ordf. Senior-kommittén

Niklas Boström
Ledamot
Junioransvarig

Janne Ericsson
Ledamot
Regel & Handikapp

Yvonne Nordahl
Ledamot
Kassör

Leif Höök
Ledamot

Susanne Hilding
Suppleant

Mathias Tenggren Suppleant

Valberedning: Patrik Juhlin, Anna Nyberg, Mikael Kohlberg

Tveka inte att höra av er till någon av oss om ni har något på hjärtat.
mejla: styrelsen@johannesberg.se
Väl mött på klubben!