Styrelsen Johannesberg GK

Vårmöte den 27 mars 2022

Ordförande – Niklas Boström, Vice Ordförande/-kassör – Yvonne Nordahl

Harry Nilsson – Ledamot, Ingela Höök – Ledamot, Tim Sihvonen – Ledamot, Susanne Hilding – Suppleant, Johan Kungsman, Suppleant, Anna Degerskog, Suppleant, Micke Degerskog.

Valberedning: Patrik Juhlin, Saeed Hooshidar & Helen Schönbäck

Tveka inte att höra av er till någon av oss om ni har något på hjärtat.
mejla: styrelsen@johannesberg.se
Väl mött på klubben!