Styrelsen Johannesberg GK

Niklas Boström – Ordförande
Yvonne Nordahl – Vice Ordförande/kassör
Harry Nilsson – Ledamot
Ingela Höök – Ledamot
Tim Sihvonen – Ledamot
Susanne Hilding – Ledamot
Anna Degerskog, Ledamot
Valberedning:
Patrik Juhlin & Saeed Hooshidar

Tveka inte att höra av er till någon av oss om ni har något på hjärtat.
mejla: styrelsen@johannesberg.se
Väl mött på klubben!