Lägesförbättring

Fr o m den 1 oktober så gäller lägesförbättring med ett scorekort på alla finklippta ytor – dock ej närmare hål.