Lokala Regler

Tillfälliga lokala regler 2022 – Lägesförbättring med 1 klubblängd på de finklippta ytorna.

Var snäll och laga dina nedslags märken på green och lägg tillbaks torva på fairway.

Tack!


Avsnitt A — Allmänna Lokala regler

1. Out of bounds (Regel 18)
Bortom varje mur, staket eller vita pinnar som definierar banans gräns. Notera:
a. Där out of bounds definieras av vita pinnar eller staket, går gränsen vid den del av pinnarnas eller staketstolparnas, dock inte sneda stödpinnar, inre punkter i marknivå. En boll är out of bounds när hela bollen ligger på eller bortom sådan linje.
b. Där det finns en vit spraylinje definierar linjen gränsen för out of bounds. En boll är out of boundsnär hela bollen ligger på eller bortom sådan linje.
c. En boll som passerat en väg, som är definierad som out of bounds, och är i vila på andra sidan vägen, är out of bounds även om den ligger på en annan del av banan.

2. Pliktområden (Regel 17)
Där det finns droppzoner för pliktområde, får spelaren ta lättnad enligt Regel 17 eller som ett ytterligare alternativ, droppa en boll med ett slags plikt i droppzonen som ligger närmast den punkt där den ursprungliga bollen skar gränsen till hindret. Vid droppning i droppzon måste bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från den plats där den träffade banan, även om den rullar ur droppzonen eller närmare hålet.

3. Mark under arbete (Regel 16)
a. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
b. Mark under arbete varifrån spel är förbjudet identifieras av blåvita markeringar.
c. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
d. Skarvar i skuren grästorv. Lättnad kommer att nekas om skarven enbart har störande inverkan på spelarens stans.
e. Grusfyllda dräneringssträngar.

4. Onormala markförhållanden (Regel 16)
Lättnad kommer att nekas när hål, hög eller gång gjord av bogrävande djur, ett kräldjur eller en fågel, enbart har störande inverkan på spelarens stans. a. Spelaren får ta lättnad när bollen ligger på eller när sprayade mätpunkter inverkar på området för spelarens avsedda sving på den finklippta delen av spelfältet. Lättnad kommer att nekas när mätpunkt bara inverkar på spelarens stans.

5. Oflyttbara hindrande föremål (Regel 16)
a. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara hindrande föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark under arbete.
b. Planterade rabatter, blommor, buskage och liknande som omgärdas av ett oflyttbart hindrande föremål är en del av det oflyttbara hindrande föremålet.
c. Oflyttbara hindrande föremål kan även identifieras av orange markering.

6. Turfpluggar på green
På green har skurna turfpluggar av alla storlekar samma status som gamla hålpluggar och kan lagas enligt Regel 16.

7. Organisk del av banan
a. Konstgjorda föremål, till exempel vajrar, kablar och skydd som sitter direkt på träd eller andra fasta föremål.
b. Tillverkade väggar och pålverk när de ligger inom vattenhinder.

8. Upphöjda ledningar
Om en boll träffar en upphöjd ledningstråd måste spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, spela en boll från den plats varifrån den ursprungliga bollen spelades. Om bollen inte omedelbart kan återfås, får den ersättas av annan boll.

9. Tillfälliga oflyttbara hindrande föremål (TOH)
Notera: På spelfältet när en spelares boll ligger i, på eller under ett tillfälligt oflyttbart hindrande föremål eller så nära föremålet att det stör spelarens stans eller avsedda sving eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittats är i TOH och spelaren tar lättnad, kan spelaren använda något av alternativen under regeln, eller om droppzoner är markerade, som ett extra alternativ, droppa bollen utan plikt i närmaste droppzon.

10. Avståndsmätare (Regel 4)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (till exempel nivåskillnader, vindhastighet med mera), bryter spelaren mot Regel 4.

Plikt för brott mot lokal regel
Matchspel — Förlorat hål Slagspel — Två slag