Lokala Regler 2022

Pliktområden

 • Hål 1, Hål 18. Träpalissaden runt vattnet är en del av pliktområdet. Dvs. Fri dropp enligt regeln om oflyttbara tillverkade föremål är EJ tillämplig.
 • Hål 3. Det röda pliktområdet till vänster på hål 3 från tee till bron är oändligt.

Organiska delar av banan

 • Uppställda stenar mellan Hål 8 och Hål 9. Samt på Hål 14 och Hål 15. Samt stenröse på Hål 4 och Hål 14.
 • Vildsvinsstängsel vänster om Hål 5, Hål 7, Hål 8, Hål 9 och Hål 10

Oflyttbara tillverkade föremål

 • Tee skyltar, soffor och papperskorgar.
 • Kiosken mellan Hål 6 och Hål 13. Klockan på Hål 12. Brunnslock höger om fairway på Hål 18.
 • Unga träd mellan Hål 8 och Hål 9.

Mark under arbete (MUA)

 • Alla områden med blå pinnar, vit spraylinje eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 • Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete.


Plikt för brott mot lokal regel
Matchspel — Förlorat hål Slagspel — Två slag

Säkerhet

 • Klockan vänster om fairway på Hål 12 skall ringas i när samtliga spelare i bollen passerat klockan.
 • Se till att vid utslag på
  • Hål 5, att gruppen framför inte befinner sig i svackan på fairway
  • Hål 8, att gruppen framför har hunnit undan vid slag över granarna till vänster.
  • Hål 18, att gruppen framför inte gömmer sig till höger bakom berget.