Presentation av Nya J-berg AB

Våren närmar sig och vi kan börja se fram emot ännu en golfsäsong. Som det informerats om tidigare så kommer Ni medlemmar nu att erbjudas ta ett delägarskap i vår fina anläggning. Därför bifogas till detta mail ett erbjudande till Dig att ta ställning till. Den enkät som Ni besvarade i december visade på ett brett och starkt intresse att investera och på så sätt säkerställa den kvalité,
tillgänglighet och klubbkänsla som vi kommit att uppskatta på Johannesberg. När vi nu gör slag i saken så
 hoppas vi att ägandet blir minst lika brett som enkäten påvisade, och att driftbolaget därmed får den säkra grund att stå på som det krävs för att kunna fortsätta utveckla anläggningen.


Några viktiga datum att ha i åtanke: 

12 mars: Informationsträff med möjlighet att ställa frågor. Klubbhuset kl 12-14.

18 mars: Sista dag att på https://forms.gle/e3uXJY1iPA95iQdp8 ange namn, organisations- eller personnummer, golf-id samt antal aktieposter á 5,000 kr som Du önskar att teckna.

25 mars: Sista dag att returnera signerat dokument.
29 mars: Sista dag för inbetalning av köpelikvid.

Det här kommer att bli bra!
Projektgruppen

Se följande bilagor:

  1. Dags för en medlemsägd golfanläggning – länk
  2. Resultaträkning – länk/ Verksamhetsplan – länk
  3. Årsredovisning – länk