Årsavgifter

Spel på Johannesberg Golf – Årsavgifter 2019

Spelartyp                                                           Kod                                       Årsavgift, SEK

Vuxen Fullvärdig, ålder 22-64                   V                                                  4 995:-
Vuxen Fullvärdig Plus,  ålder 22-64       VP                                               6 995:-
Golfbil ingår

Senior Fullvärdig, ålder 65-                        S                                                  4 395:-
Senior Fullvärdig Plus, ålder 65-             SP                                                6 395:-
Golfbil ingår

Förstaårs-Spelare Fullvärdig                     F                                                  2 495:-

Vardags-Spelare                                             VS                                               3 495:-
Fritt spel på 18- och 9-hålsbanan under vardagar

Vardags-Spelare Plus                                VSP                                              5 495:-
Fritt spel på 18- och 9-hålsbanan under vardagar
Golfbil ingår  

Spelare 9-hålsbanan                                    S9                                               1 495:-
Fritt spel alla dagar på 9 hålsbanan samt 2 rundor på 18-hålsbanan 

Junior       – 14 år Fullvärdig                          J1                                                  595:-
Junior  15 – 21 år Fullvärdig                         J2                                               1 295:-

Familj Fullvärdig (2 vuxna, 2 juniorer) FAM                                          11 000:-

Greenfeespelare                                             GF                                                 895:-
Medlemskap i Johannesberg GK samt 2 rundor på 18-hålsbanan ingår

Fullvärdig = Fritt spel alla dagar på både 18- och 9-hålsbanan
Plus = Alternativ med golfbil , bil måste dock alltid bokas i förväg. 

Övrigt 

Årsavgifterna V, VP, S, SP, F, VS, VSP samt S9 , inkluderar
medlemskap i Johannesberg GK med 400 SEK.

Årsavgiften FAM, inkluderar medlemskap i Johannesberg GK
med 2 x 400 samt 2 x 315 = 1 430 SEK

Årsavgifterna J1, J2 samt GF, inkluderar medlemskap i
Johannesberg GK med 315 SEK

Möjlighet för 2018 års Greenfeespelare att uppgradera till ”Förstaårs-Spelare fullvärdig” erbjuds. 

Greenfee-rabatten om 100 SEK för ”spel med medlem” gäller även 2019.

Studentrabatt 22-28 år, rabatt 2000 SEK. Gäller alt Vuxen (V) och Vuxen Plus (VP) mot uppvisande av giltig legitimation i form av antingen Kårlegitimation, Studentkort, CSN-kort eller Mecenatkort, i kombination med  ID-/Körkort.

Rabatten om 300 SEK gäller för betalning före 31/12-18, och gäller samtliga ovan Spelartyper, dock ej för ”J1”. Rabatten dras av från ovan angiven avgift vid betalning.

Betalning emotses senast 31 mars 2019 till BG 228-0154, Johannesberg Golf AB. Viktigt att du anger: För- och Efternamn, Golf ID samt kod för önskad medlemskapstyp vid betalning. Kvitto för nyttjande av friskvårdsbidrag erhålles efter att betalning gjorts  och anmodan om sådant kvitto skickats till Johannesberg Golf, mejla till info@johannesberg.se.