Nu skottas greenerna

Vi bedömer att det nu är läge att ta bort snön från greenerna. Det ligger ett skyddande islager under snön som gör att vi inte skadar gräset.

Förhoppningsvis kommer isen att smälta när den isolerande snön är borta och vi kan lägga en dress som skydd mot köldknäppar.

Hälsningar,

Banpersonalen genom Tommy Karlsson