Påminnelse Vårmöte

Välkommen den 28 juni klockan 11.00.

Plats: Klubbhusets terrass