Projektplan bana 2020/-21

Pågående och planerade projekt inför kommande golfsäsong

  • Genomgång av alla maskiner och slipning av aggregat, vi ser över och nyanskaffar de maskiner vi behöver. Klart till våren.
  • Laga och förbättra dränering i bunkrar. Klart innan jul.
  • Lufta och dressa greener, tees och fairways. Allt utom några fairways är klart.
  • Att dra bevattning och bygga grunden för ett nytt rött tee på hål 18. Kommer att vara spelbart några veckor efter det att vi kan få gräs på rulle levererat, troligtvis under juni månad.
  • Lägga ner ny kabel för bevattning av greener på 9-hålsbanan, samt uppdatera spridare och annan utrustning. Kommer att vara klart när säsongen drar igång i vår. 1,5 km kabel är nu nedgrävd!

Lite längre fram under vintern kommer vi att börja med ett antal grävprojekt på banan.

  • Dammar
  • Dräneringar
  • Diken
  • Binda samman de olika dammsystemen för att säkra vattentillgång under sommaren.

Under hela hösten och vintern kommer vi att fortsätta röja sly och ta ner träd på banan.

Hälsningar

Tommy med kollegor