Protokoll vårmöte 24 april

Närvarolista:  Niklas Boström, Linda Gustafsson, Jan Nyberg, Anna Nyberg, Harry Nilsson, Göran Andersson, Leif Höök, Yvonne Nordahl, Susanne Hilding, Helen Schönbäck, Mats Pettersson, Tim Sihvonen, Claes-Håkan Johansson, Ingela Höök, Gerd Wiberg

1     Mötet öppnades av Niklas Boström. Information om att Svenska Golfförbundet kommit med stark rekommendation av att ha ett digitalt Vårmöte.

2     Fastställande av röstlängd för mötet: Ingela Höök ansvarar för det.

3     Fråga om mötet utlysts på rätt sätt: Mötet utlystes 3 veckor innan, och mötet svarade Ja på den frågan.

4    Fastställande av föredragningslista: Mötet godkände föredragningslistan.

5     Val av ordförande och sekreterare för mötet: Till ordförande valdes Niklas Boström, och till sekreterare valdes Susanne Hilding.

6     Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet: Helen Schönbäck, Janne Nyberg valdes.

7     a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. Niklas Boström informerade om att klubben nu har duktiga juniorer. Tanken var också att vi skulle dela ut priser på detta möte, men pga att det är digitalt mötet så skjuter vi på det framåt. Hela verksamhetsberättelsen finns att läsa i bilaga 1.

       b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret. Kassör Yvonne Nordahl redogjorde och informerade att det har gått bra, med en liten vinst. Det har inte varit så mycket verksamhet med medlemmar pga Corona under 2020, så en del av resultatet har lagt på våra juniorer, för deras träningar bl a. Det har gått runt i år, har inte gått back i alla fall. Se bilaga 2.

8     Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. Yvonne Nordahl läste upp revisorernas berättelse. Se bilaga 3.

9     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser: Mötet tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

10   Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Inga inkomna motioner.

11   Övriga frågor (information och diskussion)

 1. Bolaget, Mats Pettersson informerar:

– Roligt att det fungerar så fint med klubben. Mats ville lyfta de närmaste medarbetare: Helen Schönbäck och hennes fina arbete som bidrar till att lyfta den ekonomiska utvecklingen av verksamheten. Även Tommy, som med sitt team levererar en fantastisk bana. Det har varit tuffa vinterförhållanden, men banan har klarat vintern bra. Mats sa att han får lust att spela mer golf själv, vilket är bästa betyget för medarbetarna.

– Bra samarbete med Johannesbergs Slott, med deras leverans av golf-restaurangen, boendepaket, och deras driv att sälja golfpaket, som skapar ökad beläggning på anläggningarna och en bättre ekonomi. med golfpaket med mera.

– På torsdag kommer montörer och vi kommer att bygga om stora delar av shopen, med ny belysning och inredning. Vi har utökat antal golfbilar, kommer ytterligare två golfbilar till, och de ska kunna stå mellan övningsgreen och första tee.

– Johannesberg Open, som kommer att gå sista veckan i juli, och som är Swedish Championship Matchplay. Oklart ännu om det blir 98 eller 126 spelar som kommer. Detta i samarbete med Johannesberg Slott, och vi jobbar för att täcka upp prissumman med sponsorer. Vi kommer snart att gå ut med erbjudanden om att boka in Proam-platser inklusive lunch och att bo kvar på Johannesbergs Slott, och ta del av en galamiddag. För närvarande tillåter in Svenska Golfförbundet ProAm, men Mats är rätt säker på att i takt med att alla blir vaccinerade och när värmen kommer och smittan lägger sig, så kommer man nog släppa på de restriktionerna. Helen har skapat en arbetsgrupp med funktionärer, och Mats tror att det är det största arrangemanget sedan Mats tog över 2012. Mats är väldigt nöjd med att få driva Johannesbergs Golf AB vidare med de förutsättningar som vi har i dagsläget.

 1. Helen Schönbäck:
  1. 316 betalande medlemmar, och 118, har ännu inte betalat, men det är ännu i början på säsongen, och antal medlemmar har ökat, så Helen känner sig ännu lugn med de som ännu inte betalat. Men det kommer ett mejl med en påminnelse om betalning för dem.
  1. Enkäter har blivit försenat, pga att vi har öppnat banan tidigare än vad som var planerat. Första enkäten för 2021 kommer ut till nästa vecka.
  1. Många greenfee-gäster har varit här, och har betalat full greenfee, trots att det är början på säsongen, men banan har varit så fin. Johannesberg Golf är höjt till skyarna, från våra gäster, och fler golfare från Uppsala har varit och spelat och det är roligt.
  1. Tävlingarna ligger i träda, nuvarande tävlingsstopp är fram till 16/5, nästa besked kommer i början på nästa vecka och det är troligt att det skjuts fram några veckor till. Vi hoppas att vi kan starta upp tidigare än vi gjorde 2020, som var 1/7.
  1. Golfpaket: Vi är i princip fullbokade fram till sista helgen i september. Många återkommande sällskap men även många nya, och samarbetet med Johannesbergs Slott, har bidragit till att det blivit än mer populära. Det är ett fint samarbete med bokningen Slottet.
  1. Yngve Nilsson kommer vara hos oss 100 % under 2021, vilket är roligt. Har satt ihop olika träningsgrupper, ska bara se över så det stämmer med dagar och tider. Han har haft fler bokade grönt kort-kurser, och fler förfrågningar kommer in.
  1. Hjälp: Helen har blivit tillfrågad av seniora medlemmar som vill hjälpa till att hålla fint runt klubbhuset. Arne Eriksson, kommer att lyssna runt och vill kunna vara en större del av Johannesberg, och bidra med sin hjälp. Det känns fint.
 1. En hälsning från Tommy (som är hemma och vilar efter operation av axel): Gräset läker dåligt så här års, så det är extra viktigt att vi tar hand om banan, att vi lagar nedslagsmärken, återplacerar torv och tänker på var man kör med sin golfbil. Matt-utslaget för röd tee på 18:e hålet, kommer att placeras i veckan som kommer, och nytt gräs rullas på den röda teen i början på maj.
 2. Fråga från Janne Nyberg: Om man får mycket bokningar, hur får medlemmar speltider? Måste medlemmar ha bättre framförhållning för att få speltider, finns någon begränsning? Svar från Helen S: har ingen begränsning, medlemmarna ska ha stort tillträde till banan. Men medlemmar måste vara ute i god tid och boka. Medlemmarna har större förutsättningar att göra bokningar jämfört med gäster, medlemmarna kan göra upp till 4 bokningar, och förstås boka av om man inte använder en bokning. Självklart vill vi ha hit så många gäster som möjligt, men medlemmarna är viktigast.
 1. Göran Andersson, Johannesberg Slott:
  1. Kommer från Skåne, är sambo med Pernilla. Har även bl a Hotell Carlshamn, en fin anläggning. Har lång erfarenhet av att driva golfrestauranger, senast har vi drivit konferensen och restaurangen på Barsebäck, men har lämnat över det vid årsskiftet, för det var nya ägare till anläggningen som ville driva det själva. Har tidigare drivit två andra golfrestauranger.
  1. Golfrestaurangen: det var inte meningen från början att vi även skulle driva golfrestaurangen här, så vi fick kasta oss in i verksamheten i augusti 2020, och det tog tid med att få vårt alkoholtillstånd. Inte normalt med så lång handläggningstid, den 17/12 fick vi besked att vi fick godkänt, men vi fick inte besked förrän 14/1, 2021, och det var inte ok och har kopplat på jurister på det. Kan bara beklaga att det inte gick att få snabbare. Det gick betydligt snabbare att få det till Slottet. Men nu finns tillstånd, så man kan få lite öl, vin m.m., så man behöver inte gå upp till Slottet för att få det.
  1. Slottet: vi renoverar för fullt, och bygger ny spa-avdelning, nytt gym och en paddelbana. Är nu i slutfasen och hoppas kunna öppna upp den 8/5med et, kommer öppna upp den 8/5. Men har fått ett litet bakslag pga att restriktionerna förlängdes fram till 24/5, men kommer att öppna upp ändå. Har haft stängt pga renoveringen under 1½ månad.
  1. Har mycket bokat inför hösten, både golfpaket och konferenser, det ser mycket positivt ut. Tidigare hade slottet stängt på helger, sommar och för privatpersoner, men vi gör tvärtom och öppnar upp slottet för privatpersoner, och har öppet på helger och under sommaren. Det innebär att det kommer vara mycket folk i rörelse här. Lägger mycket energi på slottet nu.
  1. Golfrestaurangen framåt: vi kommer att göra om lite i restaurangen och göra det lite mysigare, så snart vi är klara med slottets renoveringar. En del diskussioner om bunkerkonto, där man har ett kort och man betalar in i förväg, att minimisumman är 1000 kr och så får man 10% rabatt och räknas av på ett konto. När det gäller kassasystem, så finns det något som heter presentkortshantering, och det hanteras digitalt, så att man får ett nummer och ett konto. Vi hoppas komma igång med det inom 14 dagar, men väntar ännu på leverantören. Det finns även andra kassasystem, ett s k vip-kort, där man också betalar in pengar på kontot, så får man 10% rabatt.
  1. Har spelat golf sedan 70-taltet, och banan är fantastisk! Är medlem i både Johannesberg och i Barsebäck, men Johannesberg är i bättre skick än vad Barsebäck är. Min bakgrund: jag har drivit golfbana, och har en del insikt om banan, bl a att gräset växer inte förrän det är 10 plusgrader, så ju försiktigare vi är nu med banan, desto bättre är banan längre fram. Kan jämföra med Barsebäck, som släppte slagmattor idag först, så Johannesberg har varit förskonade från vinterns härjningar. Inte så mycket snömögel heller.
 1. Fråga från Janne Nyberg: Finns det något samarbete mellan klubben och slottet, för de medlemmar som åker en bit för att spela, och kanske vill sova över i mån av plats, finns deal för medlemmar? Svar från Göran A: Inte just nu, men vi skapar ett direkt, medlemsdeal. Helen går ut med info om det i medlemsutskick.
 2. Fråga från Helen S: Paddelbanan, kan alla boka tid, eller är det bara för Slottets gäster? Svar från Göran A: Slottet kommer att ha vissa tider som är låsta, men man kan boka via MATCHi, en boknings-sajt för paddelbanor i Sverige. Vissa tider kommer vara för slottets gäster på eftermiddagar. Framöver kan man gå ut med information till medlemmarna om det. Ännu osäker på när paddelbanan blir klar, men inom 3-4 veckor borde den vara igång.
 3. Helen S: vi har utökat antal sponsorer 2021, slottet är hålsponsor på hål nr 1.

12   Mötets avslutades.