Säsongens första seniortävling

Säsongens första seniortävling genomfördes torsdagen den 4 maj. 25 modiga seniorer trotsade blåsten och den låga temperaturen med bravur. Ett antal nya seniorer deltog för första gången, vi välkomnar dem.

Innan prisutdelningen hedrade vi vår kamrat Jan Eric Carlsson, som tyvärr gick bort för några dagar sedan, med en tyst minut och mindes honom.

Vid prisutdelningen visade det sig att tre seniorer hade utmärkt sig mer än oss andra. De är:
På 3:dje plats Mats Jonsson, på andra plats Sten Myrberger och på första plats Lars-Erik Eriksson.
De samlade deltagarna godkände också seniorkommittens förslag, att höja spelavgiften med 10 kronor. Det betyder att spelaravgiften fr o m nästa omgång blir 70 kronor.

Vill förtydliga att damer 50+ och herrar 50+ alltid är välkomna att delta vid torsdagstävlingarna.

Väl Mött!
Saeed / senioransvarig