Spel på Johannesberg Golf – Årsavgifter 2019

Spelartypsalternativ

Vuxen Fullvärdig, ålder 22-64
“V”
4 995 SEK

Vuxen Fullvärdig PLUS, ålder 22-64
“VP”
Golfbil ingår
6 995 SEK

Senior Fullvärdig, ålder 65-
“S”
4 395 SEK

Senior Fullvärdig PLUS, ålder 65-
“SP”
Golfbil ingår
6 395 SEK

Förstaårs-Spelare Fullvärdig
“F”
2 495 SEK

Vardags-Spelare
Fritt spel på båda banorna under vardagar
“VS”
3 495 SEK

Vardags-Spelare PLUS
Fritt spel på båda banorna under vardagar
Golfbil ingår
“VSP”
5 495 SEK

Spelare 9-hålsbanan
Fritt spel på 9-hålsbanan samt 2 rundor på 18-hålsbanan
“S9”
1 495 SEK

Junior -14 år Fullvärdig
“J1”
595 SEK

Junior 15-21 år Fullvärdig
“J2”
1 295 SEK

Familj Fullvärdig (2 vuxna och 2 juniorer)
“FAM”
11 000 SEK

Greenfeespelare
Medlemskap i Johannesberg GK samt 2 rundor på 18-hålsbanan
“GF”
895 SEK

Fullvärdig = Fritt spel alla dagar på både 18- och 9-hålsbanan
Plus = Alternativ med golfbil , bil måste dock alltid bokas i förväg. 

Övrigt 

Årsavgifterna V, VP, S, SP, F, VS, VSP samt S9 , inkluderar
medlemskap i Johannesberg GK med 400 SEK.

Årsavgiften FAM, inkluderar medlemskap i Johannesberg GK
med 2 x 400 samt 2 x 315 = 1 430 SEK

Årsavgifterna J1, J2 samt GF, inkluderar medlemskap i
Johannesberg GK med 315 SEK

Möjlighet för 2018 års Greenfeespelare att uppgradera till ”Förstaårs-Spelare fullvärdig” erbjuds. 

Greenfee-rabatten om 100 SEK för ”spel med medlem” gäller även 2019.

Studentrabatt 22-28 år, rabatt 2000 SEK. Gäller alt Vuxen (V) och Vuxen Plus (VP) mot uppvisande av giltig legitimation i form av antingen Kårlegitimation, Studentkort, CSN-kort eller Mecenatkort, i kombination med  ID-/Körkort.

Betalning görs till BG 228-0154, Johannesberg Golf AB. Viktigt att du anger: För- och Efternamn, Golf ID samt kod för önskad medlemskapstyp vid betalning. Kvitto för nyttjande av friskvårdsbidrag erhålles efter att betalning gjorts  och önskemål om sådant kvitto skickats till Johannesberg Golf, mejla till info@johannesberg.se.