Spel på Johannesberg Golf – Årsavgifter 2020

Spelartypsalternativ

Vuxen Fullvärdig, ålder 22-64
“V”
4 995 SEK

Vuxen Fullvärdig PLUS Intyg, ålder 22-64
“VPI”
Golfbil ingår, med läkarintyg
7 995 SEK

Vuxen Fullvärdig PLUS, ålder 22-64
“VP”
Golfbil ingår, utan läkarintyg
8 995 SEK

Senior Fullvärdig, ålder 65-
“S”
4 395 SEK

Senior Fullvärdig PLUS Intyg, ålder 65-
“SPI”
Golfbil ingår, med läkarintyg
7 395 SEK

Senior Fullvärdig PLUS, ålder 65-
“SP”
Golfbil ingår, utan läkarintyg
8 395 SEK

Förstaårs-Spelare Fullvärdig
“F”
2 495 SEK

Vardags-Spelare
Fritt spel på båda banorna under vardagar
“VS”
3 495 SEK

Vardags-Spelare PLUS Intyg
Fritt spel på båda banorna under vardagar
Golfbil ingår, med läkarintyg
“VSPI”
6 495 SEK

Vardags-Spelare PLUS
Fritt spel på båda banorna under vardagar
Golfbil ingår, utan läkarintyg
“VSP”
7 495 SEK

Junior -14 år Fullvärdig
“J1”
595 SEK

Junior 15-21 år Fullvärdig
“J2”
1 295 SEK

Familj Fullvärdig (2 vuxna och 2 juniorer)
“FAM”
11 000 SEK

Greenfeespelare
Medlemskap i Johannesberg GK samt 2 rundor på 18-hålsbanan
“GF”
895 SEK

Fullvärdig = Fritt spel alla dagar på både 18- och 9-hålsbanan
För spelartyperna där golfbil ingår, gäller att golfbil alltid ska bokas via receptionen.

Övrigt 

Samtliga alternativ ovan inkluderar medlemskap i Johannesberg GK.

Möjlighet för 2019 års Greenfeespelare samt för 2019 års Spelare 9-hålsbanan, att uppgradera till ”Förstaårs-Spelare fullvärdig” erbjuds. 

Greenfee-rabatten om 100 SEK för ”spel med medlem” gäller även 2020.

Studentrabatt 22-28 år, rabatt 2000 SEK. Gäller alt Vuxen (V) mot uppvisande av giltig legitimation i form av antingen Kårlegitimation, Studentkort, CSN-kort eller Mecenatkort, i kombination med  ID-/Körkort.

Betalning görs till BG 228-0154, Johannesberg Golf AB senast 31 december 2019. Viktigt att du anger: För- och Efternamn, Golf ID samt kod för önskad medlemskapstyp vid betalning. Kvitto för nyttjande av friskvårdsbidrag erhålles efter att betalning gjorts  och önskemål om sådant kvitto skickats till Johannesberg Golf, mejla till info@johannesberg.se.