Städdag och planerad öppning av 18 hålsbanan

Lördag den 28 april kör vi städdag här på klubben.
Som brukligt avslutar vi med förtäring från grillen och golfspel för de som kommer och hjälper till.
Samling: 09:30
Lunch: ca 12:00
Första start på 18 hålsbanan:  13:00(endast för de som deltager i städdagen)
Banan öppnas för bokning fr.om söndag 29 april.