Startförbud på 18 håls banan

Torsdag 12 juli gäller startförbud på banan från 00:00 till 15:00
Fredag 13 juli kl.00:00 till lördag 14 juli 12:20 är  banan helt avlyst för
Johannesberg Open 2018.