Styrelsen 2018

Vid höstmötet den 18/11 valdes nya ledamöter in och några avtackades för sina insatser under åren.
Jacob Dahlin och Rolf Kungsman lämnar sina uppdrag och nya i styrelsen är
Jan-Åke Eriksson, Niklas Boström och Saeed Hooshidar.
Janne Nyberg omvaldes som ordförande.

Hela styrelsen för 2018 hittar du på denna länk>>