Styrelsen – Johannesberg GK

I ett underbart vackert vinterväder med en molnfri himmel hölls Johannesberg GKs Höstmöte. Drygt 30 medlemmar var närvarande, och röstade bla fram den from nu gällande >>Styrelsen>>.

Under den gångna veckan har våra dammar röjts från vass, se hur fint det nu är på hål 18. Både vass- och myggfritt..