Tillfälliga lokala regler juli 2022

Tillfälliga Lokala Regler Johannesberg GK 2022-07-02

Onormala banförhållanden (Regel 16.1)

 1. Mark under arbete (MUA)
  1. Hål 13. Området vänster om green är mark under arbete. Gränsen för området är markerat med blå pinnar och definieras av linjen mellan pinnarnas yttre kant i marknivå och pinnarna är inne i MUA. Droppzon finns.
 2. Lägesförbättring en klubblängd på fairway (finklippta delen av spelfältet, ej green)
  1. När en spelares boll ligger på någon del spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i, och spela den från detta lättnadsområde:
   1. Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
   1. Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: en klubblängd från referenspunkten men med dessa begränsningar:
   1. Begränsningar för lättnadsområdets läge:
    1. får inte vara närmare hålet än referenspunkten, och
    1. måste vara på spelfältet.

När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e.

Plikt för brott mot Lokal Regel där inget annat anges:

Matchspel: Förlust av hålet. Slagspel: Två slag