Tillgänglighet för spel

Vänligen se >>https://johannesberg.se/aktuellt-bokningslage-for-18-halsbanan>> för information

Vår shop kommer att vara obemannad under vecka 43 men du är alltid välkommen att ringa till oss på 08-51450000 (0830 -1530)