Tommy informerar

Följande gäller fr o m idag på Johannesberg Golf

Pliktområden

Vi har ändrat så att alla pliktområden nu är rödmarkerade och spelas eller droppas enligt reglerna för detta.

Startförbud på morgonen

Det råder startförbud på banan före kl.08:00 alla dagar framöver

Vi behöver banan för en del arbeten på morgonen och problematiken med markfrost kommer att bli större nu när hösten närmar sig. Därför kan banan ibland vara blockerad för bokningar på morgonen.

Bästa hälsningar

Johannesberg Golf AB