Under Par Challenge. Inställd pga av för få anmälningar. Tävlingen flyttas till sensommaren-