Vad gäller vid spel på morgonen

På 18-hålsbanan ska det alltid vara nyklippta/vältade greener till första bokningsbara starttid.

Vår målsättning är även att ligga före första bokningsbara boll på fairway, tee, bunkrar och foregreen de dagar dessa klipps. Klippning av ruff och övriga jobb på banan kommer att ske löpande under alla tider på dygnet.

Väljer man som spelare att gå ut och spela bollränna innan bokningen öppnar så kan det vara så att det blir lite väntan på sina ställen för att banpersonalen ska hinna klart.

På måndagar kommer vi ha startförbud fram till kl. 09:00 för skötsel av greener och övriga större jobb.

Vänliga hälsningar,

Banpersonalen