Vårmöte den 28 juni kl 11.00

Bäste medlem, se nedanstående länkar för kallelse, föredragningslista och verksamhetsberättelse 2019.

Samtliga dokument finns att hämta i klubbhuset, väl mött!

Vänligen läs nedanstående länkar;

>>https://johannesberg.se/varmote-juni-2020/>>

>>https://johannesberg.se/verksamhetsberattelse-johannesberg-golfklubb-2019/>>

>>https://johannesberg.se/forslag-till-foredragningslista-pa-johannesberg-golfklubb/>>